• نقشه گنج/فصل دوم

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
    نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1399/1/24
    تاریخ شروع دوره : 1399/1/25 تاریخ پایان دوره : 1399/8/29
    • نقشه گنج/فصل دوم
    • نام محل برگزاری